Dispensation til tilbygning på 7,5 m² til teknikrum i forbindelse med swimmingpool på Nibe Camping, Aalborg Kommune

Publiceret 01-02-2022

Dispensation til tilbygning på 7,5 m² til teknikrum i forbindelse med swimmingpool på Nibe Camping inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 2b, Grydsted By, Vokslev, Løgstørvej 4, 9240 Nibe, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/06533

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent