Dispensation til terrasse og befæstet indgangsparti

Publiceret 25-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 25e, Svinø By, Køng, Dybsøvejen 74, 4750 Lundby, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte terrasse/indgangsparti. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16193.

Dispensation til terrasse og befæstet indgangsparti

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler