Dispensation til skilte ved stiforløb ved Natomolen i Ebeltoft

Publiceret 24-02-2022

Afgørelsen vedrører et stiforløb ved Natomolen, der går igennem et strandbeskyttet areal i Ebeltoft by, 8400 Ebeltoft

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/14391.

22-14391 afgørelse.pdf

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig