Dispensation til renovering og isolering af fritidshus

Publiceret 23-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 39f, Lønborggård Hgd., Lønborg, Skavenvej 96, Vostrup, 6880 Tarm , i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09288.

Dispensation til renovering og isolering af fritidshus

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler