Dispensation til renovering og foryngelse af levende hegn

Publiceret 03-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 173a Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder Færgegaardsvej 15a, 4760 Vordingborg, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/06670.

Dispensation til renovering og foryngelse af levende hegn

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler