Dispensation til renovering af kvist

Publiceret 18-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 43a Mesinge By, Mesinge, Søndre Skovvænge 15, 5370 Mesinge, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09009.

Dispensation til renovering af kvist

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler