Dispensation til renovering af eksisterende bebyggelse

Publiceret 15-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11i, Sdr. Thise By, Thise, Sundsørevej 39, 7870 Roslev, Skive, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og § 65b, stk. 3 nr. 9 og 10, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15954.

Dispensation til renovering af eksisterende bebyggelse

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler