Dispensation til opsætning af informationstavler om Hunderevet - Formidlingsrev

Publiceret 09-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr.91, 92 og 94, alle Hundested By, Torup; Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. §15, til det ansøgte. Direktoratet lægger til grund at grundejers accept foreligger.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09345

Dispensation til opsætning af informationstavler om Hunderevet - Formidlingsrev

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler