Dispensation til opsætning af et shelter (Blåt Støttepunkt)

Publiceret 22-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8a Løgismose Hgd., Haarby, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/11308.

Dispensation til opsætning af et shelter (Blåt Støttepunkt)

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler