Dispensation til opførelse af servicebygning

Publiceret 04-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 320a, Rønne Markjorder, Strandvejen 2, 3700 Rønne, i Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16041.

Dispensation til opførelse af servicebygning

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler