Dispensation til opførelse af hotel og konferencefaciliteter

Publiceret 08-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 19b, Frederikssund Markjorder, Kalvøvej 20, 3600 Frederikssund, i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Kystdirektoratet bemærker, at der ikke kan forventes dispensation til projektet igen, hvis der ikke bygges inden for denne afgørelses gyldighedsperiode. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04376.

Dispensation til opførelse af hotel og konferencefaciliteter

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler