Dispensation til opførelse af drivhus

Publiceret 25-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 24z Søby By, Søby Vestermark 2, 5985 Søby, i Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08055.

Dispensation til opførelse af drivhus

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler