Dispensation til opførelse af bygning til overdækning af poolområde , Lolland Kommune

Publiceret 10-02-2022

Dispensation til opførelse af bygning til overdækning af poolområde inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 1f, Hellenæs By, Branderslev – Nakskov Fjord Camping – i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte bygning.

Ved henvendelse af sagen venligst oplys sagsnummer 20/04604

Afgørelse

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent