Dispensation til nyt bådhus til erstatning for eksisterende

Publiceret 28-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen Ålebæk Strand matr.15b, Ålebæk By, Borre, Ålebæk Strandvej 33, 4791 Borre, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af nyt bådhus som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16239

Dispensation til nyt bådhus til erstatning for eksisterende

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler