Dispensation til midlertidigt telt og cateringvogn inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 01-02-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at opstille telt og cateringvogn i forbindelse med dit bryllup inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 5r, Lumsås By, Højby, i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/16260

Afgørelse

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler