Dispensation til midlertidigt at opstille to festtelte i forbindelse med Sankt Hans-fest 2022-2026 inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 08-02-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til midlertidigt at opstille to festtelte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 16a, Malle By, Sennels, Thorhaugevej 20, i Thisted Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/07466

Afgørelse

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler