Dispensation til midlertidig affaldsudstilling inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 02-02-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at opstille en midlertidig affaldsudstilling inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 117a, Skælskør Overdrev,, Kobæk Strand, 44230 Skælskør, Slagelse Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/05824

Afgørelse

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler