Dispensation til matrikulære ændringer

Publiceret 03-02-2022

Afgørelsen vedrører matrikulære ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendomme matr. nr. 14b, 16l, 176, 192h, alle Søgård Hgd., Holmsland Klit, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/06727.

Dispensation til matrikulære ændringer

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler