Dispensation til genopførsel af udhus

Publiceret 11-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7d, Østerhuse, Hou, Østerhusevej 35, 5953 Tranekær, i Tranekær Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10585.

Dispensation til genopførsel af udhus

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler