Dispensation til genopførelse af helårshus og arealoverførsel, Mariagerfjord kommune

Publiceret 24-02-2022

Afgørelse vedrørende dispensation til genopførelse af helårshus inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.4o, Mariager Markjorder, samt arealoverførsel fra matr. 4p til 4o begge Mariager Markjorder, Fjordgade 17, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til boligen som ansøgte. Det bemærkes at den gældende dispensation til terrænregulering ligeledes omfattes af denne ny dispensation.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/12939.

Dispensation til genopførsel helårshus og arealoverførsel

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent