Dispensation til fem hytter og en sauna med omklædningsfaciliteter på en campingplads

Publiceret 28-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 16ae, Vesterby By, Fejø, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00313.

Dispensation til fem hytter og en sauna med omklædningsfaciliteter på en campingplads

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler