Dispensation til fastlæggelse af nyt skel i forbindelse med udstykning

Publiceret 22-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.nr. 5al Sillerslev By, Ø. Assels, Havnevej 73A og B, Sillerslev, 7990 Ø. Assels, Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykningen som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/14138.

Dispensation til fastlæggelse af nyt skel i forbindelse med udstykning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler