Dispensation til etablering af afspærringsskur og fremføring af kabler i Nymindegab Øvelsesplads samt etablering af el-skab, Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 08-02-2022

Dispensation til etablering af afspærringsskur og fremføring af kabler i Nymindegab Øvelsesplads inden for klitfredningslinjen samt etablering af el-skab inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 156pm samt 156aøu begge Søgård Hgd., Holmlands Klit. Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til afspærringsskur samt gravning langs eksisterende vej for nedlægning af kabel som ansøgt. Direktoratet giver endvidere dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af el-skab ved hovedvejen som ansøgt.

Ved henvendelse af sagen venligst oplys sagsnummer 22/03365

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent