Dispensation til et regulere terræn i haveareal

Publiceret 25-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8n, Strøby By, Strøby, Kystvejen 119, 4671 Strøby, i Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at regulere terræn, som ansøgt og jf. nedenstående redegørelse. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04633.

Dispensation til et regulere terræn i haveareal

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler