Dispensation til beachvolleyturnering

Publiceret 21-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7ad, Gudmindrup By, Højby, Gudmindrup Strandvej 59A, 4573 Højby, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/05094.

Dispensation til beachvolly.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler