Dispensation til at udskifte shelters inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 08-02-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at udskifte seks shelters inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 11z, Haverslev By, Haverslev, matr. 91 Hvolgård, Øland og matr. 3a Bjerget By, Gjøl, alle i Jammerbugt Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/07057

Afgørelse

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler