Dispensation til at opsætte flagespalier 5 til 8 dage om året og til at etablere permanente bøsninger til flagstænger inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 07-02-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at opsætte flagespalier 5 til 8 dage om året og til at etablere permanente bøsninger til flagstænger inden for strandbeskyttelseslinjen på en lidt over 1 km lang strækning langs strandvejen nord og syd for Snekkersten Havn i Helsingør Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. §15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/16437

Afgørelse

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler