Dispensation til at genopføre badehus

Publiceret 04-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 28d, Brundby By, Tranebjerg, Strandvejen 26, Ballen, 8305 Samsø, Samsø 1Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05809.

Dispensation til at genopføre badehus

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler