Dispensation til arealoverførsel fra matr. 9c Sortsø By, Gundslev, til 9d Sortsø By, Gundslev. Guldborgsund Kommune

Publiceret 02-02-2022

Dispensation til arealoverførsel fra matr. 9c Sortsø By, Gundslev, til 9d Sortsø By, Gundslev inden for strandbeskyttelseslinjen til Sortsøvej 28, 4850 Stubbekøbing. Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk., jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/06950

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent