Dispensation til ændring af boligareal i helårsbolig

Publiceret 18-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 19c, Besser By, Besser, Sildeballe 30, 8305 Samsø, Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, til det ansøgte. Det stilles som vilkår at det opgivne boligareal ikke ibrugtages til andet formål.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/12942

Dispensation til ændring af boligareal i helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler