Dispensation til ændret anvendelse af og ændringer på tiloversblevne landbrugsbygninger

Publiceret 11-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2c Omø By, Omø, Revvej 20, 4245 Omø, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/05743.

Dispensation til ændret anvendelse af og ændringer på tiloversblevne landbrugsbygninger

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler