Afslag til udvidelse af helårsbolig

Publiceret 18-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 27b, Besser By, Besser, Stenskov 15, 8305 Samsø, Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/05825.

Afslag til udvidelse af helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler