Afslag til udstykning af ny matrikel og opførsel af udhus

Publiceret 11-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1iu Kronborg Teglværk, Helsingør Jorder, Søndre Strandvej 90, 3000 Helsingør, Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/21620.

Afslag til udstykning af ny matrikel og opførsel af udhus

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler