Afslag til opstilling af lille skur

Publiceret 07-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 47b Strammelse By, Landet, Søren Lolks Vej 17, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04730.

Afslag til opstilling af lille skur

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler