Afslag til opførelse af nyfortolkning af woodhenge

Publiceret 11-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 58ee Den nordlige Del, Velling, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/06021.

Afslag til opførelse af nyfortolkning af woodhenge

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler