Afslag til ny bebyggelse

Publiceret 09-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7ab, Assendrup By, Engum, Ulbækhusvej 247, 7120 Vejle Øst, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/06960.

Afslag til ny bebyggelse

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler