Afslag til indretning af aftægtsbolig – bolig nr. 2

Publiceret 08-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4a, Langø, Stubberup, Langøvej 371, 5390 Martofte, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at indrette bolig, som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04706

Afslag til indretning af aftægtsbolig – bolig nr. 2

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler