Afslag til etablering af minivådområde

Publiceret 24-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 64d Flade By, Flade, 7900 Nykøbing M, i Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04398.

Afslag til etablering af minivådområde

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler