Afslag til ændret anvendelse af beboelsesejendom til hotel

Publiceret 08-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2 og 4, Pilegård, Marstal, Ommelsvejen 42, 5960 Marstal , i Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte ændrede anvendelse.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15425.

Afslag til ændret anvendelse af beboelsesejendom til hotel

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler