Afslag på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved Teglværksbyen i Egernsund

Publiceret 14-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nre. 57a, 57b, 629a og 926 Egernsund Ejerlav, Egernsund, 6320 Egernsund, i Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på ansøgningen om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens1 § 15) på matr. nre. 57a, 57b, 629a og 926 Egernsund Ejerlav, Egernsund.

Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 og stk. 4.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen så henvis da venligst til j.nr. 21/09549.

21/09549 Afslag på ophævelse af strandbeskyttelseslinjen.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler