Afgørelse om udvendig isolering, vinduesændringer, udvidelse af altan mv. på helårshus

Publiceret 24-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.573, Kollund, Bov, Østerskovvej 68, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Afslag
Kystdirektoratet meddeler afslag på dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af altan samt trappe fra altan til terræn.

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 9, jf. § 15, til ændring af vinduesåbninger, tag, udvendig isolering, varmepumpe som ansøgt. Eksisterende altan kan genopføres, dog således at den kan justeres i bredden mod vest så den tilpasses vinduespartiet.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08348

Afgørelse om udvendig isolering, vinduesændringer, udvidelse af altan mv. på helårshus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler