Afgørelse om opførelse af skydeskjul og opsætning af informationsskilte inden for strandbeskyttelseslinjen ved Tempelkrogen Nord i Holbæk Kommune

Publiceret 01-02-2022

Der er den 4. september 2020, på vegne af Tempelkrogen I/S søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til opsætning af 10 betonrør, der skal tjene som skydeskjul og holder af mineralsten til kvæg, samt fire oplysningsskilte om jagt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nre. 8k, Ågerup By, Ågerup samt 27b, Ordup By, Kirke Sonnerup, i Holbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af et enkelt midlertidigt oplysningsskilt, i forbindelse med jagt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04576

Afgørelse

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent