Dispensation til solceller på fiskerhytte

Publiceret 19-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 159 Pedersker,
Gedebakkevej, 3720 Aakirkeby, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Panelerne skal placeres liggende på tagfladen så langt mod syd som muligt – evt. én på hver tagflade.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 21/09132

21_09132 Afgørelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent