Tilladelse til ombygning og ændret anvendelse af eksisterende driftsbygning

Publiceret 08-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6a, Hou Ejerlav, Hou, Houvej 63, 5953 Tranekær, i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at ændre anvendelse og ombygge facader med en udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23801.

Tilladelse til ombygning og ændret anvendelse af eksisterende driftsbygning

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler