Lovliggørende dispensation til mandskabsvogne

Publiceret 16-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 47i, Tolstrup By, Næsborg, Gl. Færgevej 8, 9670 Løgstør, Vesthimmerlands Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opstille mandskabsvogne indtil udgangen af 2023 som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21634.

Dispensation til mandskabsvogne

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler