Lovliggørende dispensation til landanlæg, herunder parkeringsplads, mv. inden for strandbeskyttelseslinjen til jollehavn

Publiceret 09-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.624, Barsmark, Løjt, Loddenhøjvej, 6200 Aabenraa, i Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til landanlæg, herunder parkeringsplads, mv. som ansøgt.

Lovliggørende dispensation til landanlæg, herunder parkeringsplads, mv

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent