Dispensation til vandledning og vandpost

Publiceret 12-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 129g 142bl, begge Vesterø By, Vesterø, i Læsø Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24125.

Dispensation til vandledning og vandpost

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler