Dispensation til udvidelse af sø

Publiceret 06-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 18dq, Tårup By, Frørup, Agertoften 10, 5871 Frørup i Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/20564.

Dispensation til udvidelse af sø

Yderligere information:

Sabine Anna Stosiek

Sagsbehandler