Dispensation til udvidelse af klubhus samt etablering af terrasse

Publiceret 12-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1bt, Hindsgavl, Middelfart Jorder, Kongebrovej 66, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 5, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19625.

Dispensation til udvidelse af klubhus samt etablering af terrasse

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler