Dispensation til udstykninger af eksisterende sommerhuse

Publiceret 12-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11a, Strandhoved By, Hylleholt, Strandvejen 1-8, 4653 Faxe Ladeplads, Faxe Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 5, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22377.

Dispensation til udstykninger af eksisterende sommerhuse

 

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler